Hørsholm Kommune har valgt at forlænge høringsfristen for Lokalplan 170 for PH Park med to uger. Årsagen er en konsekvensrettelse af en talrække i et oversigtsskema i materialet.  For at give alle interessenter mulighed for at forholde sig til de konsekvensrettede tal udvides høringsperioden til den 26. august.

Det drejer konsekvensrettelsen sig om

I forslaget til lokalplanen er der ikke overensstemmelse mellem kolonnen, der angiver antallet af etager og kolonnen, der angiver maksimal tagkote. Derfor har Hørsholm Kommune udarbejdet et skema med en konsekvensrettet kolonne.

Helt konkret vedrører konsekvensrettelserne højderne, der er angivet i skemaet på side 21 i Forslag til Lokalplan for PH Park. I kolonnen ’Maks. tagkote’ er der fejlagtigt angivet et tal, der udelukkende angiver bygningens højde i forhold til det antal etager der er mulighed for at bygge i det nævnte byggefelt. Tallet bør angive den maksimale tagkote inklusiv tagopbygning. Det vil sige, at der kan komme en maksimal højde på mellem 1 til 5 meter mere end den angivne højde i skemaet der hvor bygningens har sit toppunkt.

Skemaet, der viser de præcise og konsekvensrettede maksimale koter, er tilgængeligt på kommunens hjemmeside ligesom naboer til grunden har fået tilsendt skemaet direkte.

Skyggediagrammerne viser bygningernes reelle højde

Det skal i øvrigt understreges, at de skyggediagrammer, der er udarbejdet i forbindelse med udviklingsplanen viser bygningernes reelle højder (altså etager + tag). Det vil sige, at skyggediagrammerne viser bygningernes reelle skyggepåvirkning i forhold omgivelserne og er korrekte.

Alle høringssvar behandles

Allerede modtagne høringssvar behandles naturligvis fortsat når høringsperioden er slut. Der er imidlertid mulighed for at tilføje yderligere til et høringssvar som følge af konsekvensrettelsen. Det skal blot indsendes på blivhoert_byudvikling@horsholm.dk senest den 26. august.

Forlængelsen af høringsperioden forventes ikke at indvirke på den tilrettelagte lokalplansproces.

 

Se lokalplansforslaget her

Se skema her. Skemaet indeholder både det oprindelige skema samt det konsekvensrettede skema

Se skyggediagrammer her