Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. juni, at der skal afholdes et borgermøde om udkast til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde forud for en politisk vedtagelse af planen. Formålet med mødet er at drøfte de foreløbige politiske prioriteringer vedr. de kommunale ejendomme i området, herunder Ulvemosehuset, Fritidshuset og Rungsted Skole. På Økonomiudvalgsmødet blev det besluttet:

  • At Ulvemosehuset skal fortsætte som daginstitution uden udbygning.
  • At der skal etableres daginstitution med vuggestue og børnehave på Rungsted Skoles matrikel. Det undersøges, om der er alternativer til den i udviklingsplanen anviste placering.
  • At ejendommen med Fritidshuset skal udbydes til salg på baggrund af en rammegivende lokalplan.

Økonomiudvalget ønsker at hører borgernes input til udviklingsplanen og de ovenstående politiske prioriteringer, inden der kan træffes en politisk beslutning om Udviklingsplanen. Udviklingsplanen er en strategisk plan for områdets langsigtede udvikling og består af et hovedgreb, strategier og muligheder for udvikling af enkelte delområder.

Mødet holdes den 15. august kl. 17-18.30 i Rådhusets Kantine, Ådalsparkvej 2, indgang via hovedindgangen (Borgerservice).

Tilmeld dig borgermødet på følgende link: www.horsholm.dk/tilmelding

Det er fortsat muligt at holde sig orienteret om projektet på hjemmesiden: www.rungstedkyst.horsholm.dk