Hørsholm Kommunes mange forskellige borgernære enheder er blevet pålagt at finde budgetreduktioner for samlet set 15 mio. kr. Det er nu blevet lempet efter, at Økonomiudvalget har besluttet, at den samlede sum skal udgøre 14 mio. kr.

”Forligspartierne har ønsket at dæmme op for sparekravene helt tæt på borgerne, og derfor finder vi 1 mio. kr. som skal sendes tilbage til skoler, dagtilbud, tandplejen, plejecentre og andre i 2019, ” siger borgmester Morten Slotved. ”1 mio. kr. rækker ikke langt, og det løser ikke den hårde udfordring for kommunens forskellige enheder, men det er en lille lempelse for at tage lidt af presset.”

Økonomiudvalget aftalte, at følgende fagudvalg skal finde midler for 1.075.000 kr. i 2019, som sendes tilbage til de borgernære enheder (herunder altså skoler, daginstitutioner og plejecentre):

  • Sport-, Fritid- og Kulturudvalget peger på budgetreduktioner på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget peger på budgetreduktioner på 200.000 kr. inden for eget udvalgsområde
  • Miljø- og Planlægningsudvalget peger på budgetreduktioner på 100.000 kr. inden for eget udvalgsområde
  • Børne- og Skoleudvalget, visionsproces på 0-18 års området – visionsprocessen fortsætter, men uden brug af eksterne konsulenter: 150.000 kr.
  • Social- og Seniorudvalget, ældreudvalget: 25.000 kr.

Udvalgene skal selv finde ud af, hvordan besparelserne skal udmøntes.

Her kan man læse mere om elementerne i genopretningsplanen.