Fra uge 3 indføres 3 timers parkering på hverdage mellem kl. 10 og 18 og lørdag mellem kl. 10 og 14 på de to parkeringsrækker, der ligger tættest på gågaden. På øvrige tider er der fri parkering ligesom på den resterende del af parkeringspladsen. Skilte vil vise, hvilke pladser der er restriktioner på.

Renoveringen af parkeringspladsen er afsluttet, og den er tilbage i fuld funktion. Restriktionen på de to rækker indføres for at tilgodese kunderne, således at pladserne tættest på butikkerne ikke optages af eksempelvis butikkernes personale, som holder der hele dagen. Restriktionen har været et stort ønske hos Gågadeforeningen.” fortæller leder af Vej og Park Charlotte Skov.

Se hvilke pladser som fremover vil være begrænset med 3 timers parkering.

Andre spændende tiltag omkring parkeringspladsen

Til foråret opsættes også parkeringshenvisning, således at man på skilte på Rungstedvej og Hørsholm Allé vil kunne læse, hvor mange ledige p-pladser der aktuelt er og dermed undgå at køre forgæves.

Selve Kammerrådensvej får ny fin asfalt i forsommeren, ligesom der opsættes informationstavle om den tidligere galgebakke på parkeringspladsen.