Ugebladet ”Ingeniøren” har den 11. juli 2019 bragt en artikel om, at Miljøstyrelsen har målt udledning af stoffet dioxin i koncentrationer højere end de tilladte grænseværdier på Norfors’ forbrændingsanlæg. Dette har medført et påbud fra Miljøstyrelsen om at bringe niveauet ned under grænseværdierne.

Forbrændingsanlægget er beliggende i Hørsholm. Hørsholm Kommunes borgmester, Morten Slotved, er formand for selskabets bestyrelse. Morten Slotved udtaler følgende:

”Som bestyrelsesformand har jeg sammen med bestyrelsen iværksat, at vi får en hurtig redegørelse for hændelsesforløbet. Vi har i den forbindelse bedt direktionen for Norfors om at forklare, hvordan vi fremover sikrer, at der ikke sker overskridelser igen. Vi har krævet, at Norfors aktivt samarbejder med Miljøstyrelsen, for at sikre, at det ikke fortsætter. Jeg har talt med Norfors´ direktion, som oplyser, at overskridelserne er stoppet.

Jeg har også sikret mig, at Norfors’ administration er i kontakt med Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få belyst de sundhedsfaglige forhold”.

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Miljøstyrelsen er miljømyndighed for Norfors’ forbrændingsanlæg. Link til Norfors´ hjemmeside: http://www.norfors.dk/