Badevandet syd for Rungsted Badestrand er desværre i perioder plaget af fækale bakterier. Både Hørsholm Kommune og Novafos arbejder på at finde kilden til forureningen, men det har vist sig sværere end som så. Badevandskvaliteten måles min. 10 gange i løbet af sæsonen. Vi har resultaterne fra de 3 første analyser, som viser tilfredsstillende badevandskvalitet. Vi håber de gode resultater fortsætter sæsonen igennem.

Den dårlige badevandskvalitet bekymrer os meget. Vi arbejder på højtryk for at finde årsagen, og vi giver ikke op. Vi tager i øjeblikket ekstra prøver, der skal hjælpe med til at indkredse, hvor forureningen kommer fra. Forureningen kan komme fra både dyr og mennesker” fortæller chef for Center for Teknik Katrine Langer.

Dårlig badevandskvalitet:

Badevandet syd for Rungsted Badestrand indeholder periodevis fækale bakterier, der - som de almindeligste gener - kan medføre bl.a. dårlig mave og infektioner i åbne sår. Der måles på badevandskvaliteten min. 10 gange i badesæsonen i juni, juli og august. Sidste år blev der konstateret bakterier i badevandet over grænseværdierne i 9 af de i alt 25 målinger på strækningen.

Det er et kendt problem, at der kan være bakterier i badevandet ved store regnskyl. Men bakterierne ses også i tørre perioder. Da der ikke se en systematik i bakterieforekomsten, kan vi desværre ikke på forhånd sige, hvornår der er dårlig badevandskvalitet.

Rungsted Badestrand ikke ramt

Badevandskvaliteten ved Rungsted Badestrand og nordpå i kommunen fejler ikke noget, og der kan bades som sædvanlig. Den ramte strækning består af private matrikler. Der er dog offentlig adgang, og Hørsholm Kommune er som myndighed forpligtet til at opsætte skilte på private badebroer og låger, der informerer om, at badning frarådes. Skiltene bliver opsat nu og vil sidde der hele sæsonen, også selv om der er perioder, hvor kvaliteten er i orden.

Det periodisk forurenede badevand forekommer skiftende på den viste røde strækning på kortudsnittet herunder:

Billede af forurenede badevands område

Indsats i 2019 for bedre badevand

Skematisk oversigt over indsats i 2019 for bedre badevandskvalitet syd for Rungsted badestrand.

Tidspunkt  Aktivitet
April Aftalt udvidet analyseprogram på badevandsanalyser. Badevandsrapporten er færdig
Juni, juli og august Prøvetagning og analyser af badevand herunder de ekstra prøver. Bestemmelser af ophav foretages og
fejlkoblinger undersøges
September Opsamling på data fra analyserne og undersøgelserne af fejlkoblinger 
Oktober Rapportering af undersøgelserne færdig – herunder med forslag til evt. yderligere tiltag til politisk behandling i november
November

Politisk behandling af rapport på opsamling af tiltagene i 2019.

Følg den aktuelle badevandskvalitet

De løbende resultater på badevandsanalyserne kan tilgås her: https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/badesteder 

 

Med venlig hilsen

Center for Teknik