Derfor igangsættes en idéfase, hvor alle interesserede opfordres til at komme med forslag og idéer til den fremtidige planlægning.
Forslag og idéer skal være modtaget senest 1. juli 2019 og sendes til:

byudvikling@horsholm.dk

eller

Hørsholm Kommune
Plan og Byudvikling
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Offentliggjort: Tirsdag den 11. juni 2019
Høringsfrist: Mandag den 1. juli 2019

Ideoplæg

Hent idéindkaldelsen som pdf (nyt vindue)