Forslag til Lokalplan 170 har til formål at udlægge det tidligere Hospitalsområde, nu PH Park, til boligformål, og fastlægger at fire boligklynger skal placeres i et rekreativt og varieret landskab med offentlig adgang. Boligklyngerne skal bestå af rækkehuse, etagehuse og punkthuse i varierende højder fra 2 til 6 etager.

Se forslag til Lokalplan 170 for PH Park her.

I lokalplanforslaget beskrives det yderligere at bilparkering hovedsageligt skal etableres i en p-kælder suppleret med enkelte gæste p-pladser på terræn. Dette krav samt, at bebyggelsen udelukkende sker i fire klynger skal sikre, at der skabes plads til et offentligt tilgængeligt landskab, landskabet skal også indeholde areal til håndtering af regnvand, herunder areal til en sø. Søen bliver, udover at være et rekreativt område, også et såkaldt LAR-område (Lokal Afledning af Regnvand) og det vil klimasikre lokalområdet nu og mange år frem i tiden.

Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Jan Klit udtaler

”Med forslaget til Lokalplan 170 for PH Park, er vi nu et skridt nærmere realiseringen af PH Park. Det er et ambitiøst byudviklingsprojekt, og jeg er stolt over, at Hørsholm kan blive beriget med et nyt område, der skaber værdi ikke bare for de nye beboere i PH Park men også for byen som helhed.”

Alle borgere og andre med interesse i området har mulighed for, at se lokalplanen (link nederst på siden) samt komme med bemærkninger og input til lokalplanen, sidste frist er den 12. august. Herefter drøftes de indkomne svar i Miljø- og Planlægningsudvalget som sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med udvalgets indstilling til det videre forløb. Inden fristens udløb afholder Hørsholm Kommune både Åbent Hus og Borgermøde om Lokalplan 170. Alle er velkomne.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund i Udviklingsplan for PH Park. Hørsholm Kommune har i forbindelse med udviklingen af området oprettet en hjemmeside, hvor det er muligt at dykke mere ned i det materiale der går forud for udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 170 for PH Park. På hjemmesiden findes skyggediagrammer, dronefotos, en film, input indgivet i løbet af processen og meget mere. Klik dig ind på https://ph-park.horsholm.dk/ for at se mere.

Borgermøde den 13. juni 2019 kl 16.30-18

Borgermødet holdes på Hørsholm Rådhus og tilmelding skal ske på www.horsholm.dk/tilmelding På borgermødet vil der være gennemgang af forslag til lokalplan 170 samt mulighed for at stille spørgsmål.

Åbent Hus – Introduktion til 3D model den 20. juni kl 15-17

Som led i høringsprocessen og inddragelse i forbindelse med transformationen af det bynære attraktive gamle hospitalsområde, inviterer Hørsholm Kommune også til et åbent hus arrangement, det sker torsdag den 20. juni fra 15-17 på Hørsholm Rådhus. Her kan interesserede blive introduceret til en 3d model af området, hvor det er muligt at bevæge sig ind igennem området og også se området ude fra det omkringliggende område. Læs mere om arrangementet på www.ph-park.horsholm.dk/