Ny å - flere ørreder

Den nye sammenhængende Usserød å vil komme rigtigt mange dyr og planter til gode, samt give gode og dybe naturoplevelser i dagligdagen for borgere, lystfiskere og fugleinteresserede. I forbindelse med fornyelsen af Norfors’ forbrændingsanlæg er der etableret et omløb af Usserød Å udenom Mølledam. Nu indvier vi åen og sætter ørreder ud.

Hørsholm Kommune og Norfors inviterer til indvielse af den nye å:

Mandag d. 20. maj kl. 16:30 overfor Håndværkersvinget 2-6.

Her kan man møde borgmester og bestyrelsesformand for Norfors, Morten Slotved, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan H. Klit, samt de folk, der har lavet omløbet. Der bliver rundvisninger, hvor man kan høre om alle detaljerne – og så indvier vi åen ved at borgmesteren sætte ørreder ud!

Liv nede i vandet giver liv ovenfor

Omløbet er det største naturgenopretningsprojekt i Hørsholm Kommune siden Frederiksborg amt i 2005 genslyngede Usserød Å, og fjerner den første af de spærringer som hindrer fri passage af dyr i fra havet til dens udspring i Sjælsø. Tilbage står spærringerne ved Fabriksdam og Stampedam, som også skal fjernes på sigt. Ved at føre vandet i et nyt åløb har man fået lavet et rigtigt flot, spændende og velfungerende stykke vandløb med højt naturindhold og med et fantastisk opvækstområde for de ørreder, som nu kan klækkes i nyetablerede gydebanker før, på og efter omløbet!

Den nye å er et rigtigt godt eksempel på, hvordan man kan skabe værdi for både naturen og samfundet ud af noget så usexet som udvidelsen af et forbrændingsanlæg. Vi har gjort en indsats for klimaet og samtidigt gjort Hørsholm en lille smule bedre.” udtaler Jan H. Klit, Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

Den sjældne vandstær flyttede allerede ind i området i vinters og ses ofte hoppende omkring ved vandet, hvor den søger efter føde. Fiskehejren er også på jagt efter små fisk, både i omløbet og ved mosen opstrøms.

FAKTA om åen

Mølledam får nu blot en smule å-vand, hvilket giver mulighed for at den over tid udvikler sig til en almindelig sø. Samtidigt er omløbet designet, så der ved meget store vandmængder løber vand ind i dammen. På den måde kan man både skåne omløbet og tilbageholde lidt af vandet for at sikre mod oversvømmelser nedstrøms.

Naturindholdet i både dam og å var tidligere forringet, da Mølledam mere fungerede som en udposning på åen end som en sø, dvs. typiske sø-arter ikke trivedes. Samtidigt var dammen en forhindring for dyr, både via opstemning og som biotop.