Hørsholm Kommune må også i år indstille sig på, at der er behov for skarpe prioriteringer for at balancere budgettet. Situationen er, at man i lighed med 2019 oplever bundne udgiftsområder i kraftig vækst i 2020. Det betyder, at budgettet nødvendigvis må udvides nogle steder og slankes andre steder for at holde de samlede driftsudgifter i ro.

Hørsholm Kommunes administration skal således levere forslag til varige driftsreduktioner på alle områder til det videre politiske budgetarbejde for i alt 60 mio. kr. Det drejer sig om ca. 4 % af kommunens samlede driftsbudget på 1,4 mia. kr.

”Det er nødvendige og lovbundne udgifter til kommunens svageste, der presser budgettet i år og til næste år. Derudover har vi på bare ét år oplevet en markant merudgift på 25 mio. kr.  – en stigning på 30 % i regningen fra Regionen, hvor vi, i lighed med andre kommuner, er med til at finansiere sygehusindlæggelser, ” siger borgmester Morten Slotved. ”Det vil betyde serviceforringelser for borgerne på en række områder. ”

Forslagene til driftsreduktioner for i alt 60 mio. kr. rummer tillige en indbygget mulighed for, i mindre målestok, at prioritere udvikling og nye tiltag, når politikerne efter sommerferien mødes for at lægge budget.

Politisk fokus på 7 områder

Hørsholms nuværende økonomiske situation stiller øgede krav til den politiske handlekraft og derfor har Økonomiudvalget i fællesskab besluttet 7 fokusområder, hvor der i første omgang skal indmeldes driftsreduktioner for 15 mio. kr., men sandsynligvis med potentiale for mere i de kommende år. Det vil sige, at arbejdet med fokusområderne og de økonomiske potentialer forventes at kunne strække sig over en flerårig periode.

”Vi skal tage det nødvendige ansvar og se på alle økonomiske muligheder når der lægges budget. Det helt overordnede mål er naturligvis, at Hørsholm fortsat skal være en god kommune at bo og leve i, ” siger Morten Slotved ”Derfor har vi også vedtaget de 7 fokusområder, som handler om at undersøge større tiltag, bl.a. strukturen på skolerne, hjemmeplejen og dagtilbud samt administrationsomkostningerne i Hørsholm Kommune, ”

Administrationen i Hørsholm Kommune er lige nu i fuld gang med at udarbejde forslag til driftsreduktionerne. Forslag til driftsreduktioner og relevante analyser bringes videre til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger, der tager fart fra august måned.

”Enhver borgmester har pligt til at handle når det står klart, at udgifterne i ens kommune er i markant stigning, og det gør vi med budget 2020,” siger Morten Slotved. ”Det er Kommunalbestyrelsens vigtigste ansvar at sikre velfærden for kommunens borgere i mange år fremover.”