Ældreudvalget vil på borgermødet gerne i dialog med dig om fremtidens ældrepolitik og få inspiration til konkrete initiativer, der kan styrke det gode ældreliv i Hørsholm.

På borgermødet kan du bl.a. høre Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper Jørgensen kommentere ældrepolitikken, som den ser ud i den foreløbige udgave. Du vil endvidere få lejlighed til at komme med dine konkrete bud på, hvilke initiativer og forslag, som ældrepolitikken skal rumme.

Tilmelding

For at kunne planlægge arrangementet, vil vi meget gerne modtage tilmeldinger til mødet. Det skal ske via www.horsholm.dk/tilmelding - senest søndag den 10. marts 2019. Du kan få tilsendt udkastet til den kommende ældrepolitik per mail, når du har tilmeldt dig borgermødet.

Borgermødet afholdes i Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 og aftenens program indeholder:

  • Prolog om fremtidens ældreliv i Hørsholm
  • Kort præsentation af udkast til den kommende ældrepolitik
  • To opponenter fortæller om deres førstehåndsindtryk af politikken: Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup og fhv. direktør for Institut for Folkesundhed, Finn Kamper-Jørgensen
  • Kaffepause
  • Debat mellem opponenterne og Ældreudvalgets medlemmer
  • Hvordan omsættes ældrepolitikken til virkelighed? – gruppearbejde ved bordene
  • Opsamling og tak for i dag.

 

Mødet starter som nævnt kl. 18.30, men allerede fra kl. 17.00 kan dagens ret købes i restauranten i Hørsholm Svømmehal. Bordbestillingen skal foretages senest 24 timer før på telefon 3115 0005. Der er et begrænset antal pladser i restauranten.

Hvis du vil læse mere om Ældreudvalgets arbejde brug dette link:

https://www.horsholm.dk/politik/aeldreudvalg