Hørsholm Kommunes skoleelever fik flotte karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019. De seneste tal fra Danske Kommuner viser, at karaktergennemsnittet i Hørsholm Kommune ved afgangsprøven i 9. klasse for skoleåret 2018/2019 er 8,6 mod landsgennemsnittet på 7,4. Hørsholm Kommune ligger dermed helt i toppen blandt landets 98 kommuner.

”Det glæder mig, og jeg er meget stolt over det flotte resultat, eleverne har opnået. At eleverne præsterer så flot, er først og fremmest, fordi de er dygtige, og fordi vi har nogle rigtig gode skoler med dygtige medarbejdere, som sikrer et højt fagligt niveau” udtaler formand for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj (A).

Det flotte resultat fra i år står ikke alene. Skolerne i Hørsholm Kommune har et stabilt højt niveau ved afgangsprøven år efter år. Ved skoleåret 2016/2017 var karaktergennemsnittet 8,5, og sidste år i skoleåret 2017/2018 var det 8,3.

Fakta
Karaktergennemsnit i de obligatoriske prøver i skoleåret 2018/2019

Kommune Karaktergennemsnit
Hørsholm 8,6
Lyngby-Taarbæk 8,6
Gentofte 8,5
Allerød 8,4
Rudersdal 8,4


Den nationale trivselsmåling
I den nationale trivselsmåling for folkeskolerne fra foråret 2017/2018 lå Hørsholm Kommunes folkeskoler helt i top som nummer et. Trivselsmålingen fra skoleåret 2018/2019 forventes at blive offentliggjort i november 2019.

Danske Kommuner har opgjort karaktergennemsnit. Læs mere her.