Ordningen indebærer først og fremmest, at beboerne tilbydes at skifte læge, så deres praktiserende læge er den læge, der er tilknyttet plejecentret og dermed kommer fast på plejecentret. Derudover rådgiver plejehjemslægen medarbejderne på plejecentrene omkring sundhedsfaglige problemstillinger. 

Formålet er et tættere samarbejde mellem lægen og medarbejderne, så beboerne oplever mere sammenhængende forløb, medicinoverblikket styrkes og der bliver færre kontakter med hospitalsvæsenet. 

Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, udtaler: ”Tilbuddet om en plejehjemslæge er både en vigtig milepæl og en afgørende mulighed i kampen for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser blandt kommunens ældste borgere. Vi har et virkelig godt og frugtbart samarbejde med de praktiserende læger i Hørsholm og at det nu er lykkes at implementere ordningen fuldt ud, understøtter blot det, vi allerede ved, nemlig at samarbejdet om borgerne er vigtigt for os alle”.

De første plejehjemslæger startede i Hørsholm i 2017 på plejeboligerne på Omsorgscenter Breelteparken og Sophielund.

I løbet af 2018 blev ordningen udvidet til plejecentrene Margrethelund og Louiselund og siden februar 2019 har det altså været muligt for alle beboere på et plejecenter i Hørsholm at tilvælge en plejehjemslæge.

 Pia Kabrit, praktiserende læge, formand for PLO-Hørsholm og plejehjemslæge på Louiselund, er også glad for ordningen:

Jeg har været tilknyttet Louiselund som plejehjemslæge i et års tid nu og udover, at det letter mit daglige arbejde med fx sygebesøg, at jeg nu har flere patienter, der bor det samme sted, så er der nu i endnu højere grad mulighed for at inddrage de pårørende til de mest skrøbelig borgere og at lære beboere, pårørende og medarbejderne bedre at kende og sparre direkte med medarbejderne. Det giver utvivlsomt bedre overblik og kvalitet, og det betyder også, at vi undgår unødvendige indlæggelser”.

Tine Nørrekær Sahlholt, plejecenterleder for plejeboligerne Sophielund, supplerer: ”Der er ingen tvivl om, at både beboere og medarbejdere har profiteret af den kontinuerlige, ugentlige - meget ofte daglige - kontakt med vores plejehjemslæge. Ordningen bidrager i meget høj grad til at udvikle medarbejderne fagligt. Plejehjemslægen holder os skarpe, deler generøst ud af sin viden og udfordrer os på vores sygeplejefaglige observationer og oplæg til stuegang, så assistenterne og sygeplejerskerne bliver dygtigere og dygtigere til den videre formidling til gavn for borgerne”.

 

Fakta

En plejehjemslæge er en læge, der ved siden af den almindelige praksis er fast tilknyttet et plejecenter i nærområdet

I 2016 indgik KL, Danske Regioner og Staten en aftale med PLO om gradvist at implementere ordningen, hvor praktiserende læger bliver fast tilknyttet et plejecenter.

Formålet er blandt andet at forbedre håndteringen af medicin, de ældres sundhedstilstand og at reducere antallet af indlæggelser, men også at styrke samarbejdet mellem læge og medarbejderne.

Det er frivilligt for borgerne, om de vil skifte til plejehjemslægen eller beholde den læge, de havde ved indflytning.

Ordningen er landsdækkende og målet er, at ordningen skal omfatte samtlige plejecentre i Danmark ved udgangen af 2019.

·         64 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Louiselund.

·         43 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Margrethelund.

·         79 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Sophielund.

·         56 % af beboerne har valgt plejehjemslægen på Breelteparken.