Tidsbestilling gør det muligt for borgere at bestille tid online til den service, de har brug for på rådhuset. Man kender tidsbestilling fra fx lægen, og mange kommuner har indført obligatorisk tidsbestilling med gode erfaringer. Nu bygger Hørsholm Kommune videre på erfaringerne og indfører tidsbestilling.

Hørsholm Kommune har allerede gjort sig de første erfaringer med tidsbestilling, idet det siden februar 2019 har været muligt at bestille tid til pasekspeditioner i kommunens Borgerservice på rådhuset. I dag bestiller over halvdelen tid til pasekspedition, og tilbagemeldingerne fra borgerne er positive, fordi der ikke er ventetid, ekspeditionerne går hurtigere og besøget kan planlægges bedre. 

“Et af målene med tidsbestilling er at skabe større fleksibilitet for kommunens borgere, som har et ærinde på Rådhuset. Borgere på arbejdsmarkedet vil opleve en fordel i at kunne få tidligere og senere tider end der tilbydes nu og undgår at stå i kø” fortæller centerchef i Borgerservice, It og Digitalisering Sune Johansson.

Med tidsbestilling kan borgere og medarbejdere også forberede sig på mødet på forhånd, hvilket skaber en mere effektiv sagsbehandling. “Via tidsbestilling kan sagsbehandlerne for eksempel give borgerne besked om at tage den rette dokumentation med, så de ikke går forgæves, eller ringe op og hjælpe med at løse ærindet telefonisk, så borgeren ikke behøver at møde op. Det giver en bedre oplevelse og hurtigere ekspedition” forklarer Sune Johansson.  

Bestil en tid i dag 

Den 20. januar 2020 bliver det obligatorisk at bestille tid til kommunens services på rådhuset.  

Udrulningen af tidsbestilling sker løbende i sidste halvdel af 2019, og man kan følge med og bestille tid på www.horsholm.dk/tidsbestilling (nyt vindue). Tiderne kan bestilles online på horsholm.dk eller ved at ringe til kommunens hovednummer 4849 0000 i telefontiden mandag – fredag kl. 9-13 og torsdag også kl. 15-17. Her vil kontaktcentermedarbejderne også kunne guide til øvrig digital selvbetjening. 

Hørsholm Kommune forventer en besparelse på 350.000 kr. årligt som følge af den obligatoriske tidsbestilling, og tiltaget blev besluttet af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 26. august 2019.