Hvis du som borger har modtaget en rykker på et mellemværende som er ældre end 3 år bedes du se bort fra dette. Hvis mellemværendet er nyere end 3 år og udeståendet er betalt bedes du henvende dig i serviceskranken på Hørsholm Bibliotek, eller eventuelt kontakte biblioteket telefonisk.

Hørsholm Bibliotek beklager fejlen og de gener rykkerskrivelserne har skabt for borgene.