Et enigt Sport-, Fritid- og Kulturudvalg besluttede på sit møde den 22. april at aflyse årets Sankt Hans arrangement samt Kulturdagen, som skulle have været afholdt den 5. september.

Samtidig besluttede udvalget at drøfte på et kommende møde hvordan de sparede midler i stedet kan bruges.

”Det er virkelig ærgerligt, at Corona-krisen begrænser vores fælles muligheder for samvær i Hørsholm Kommune. Sankt Hans og Kulturdagen er begge eksempler på arrangementer som er med til at binde os sammen og vi kommer til at savne fællesskabet og arrangementerne”, udtaler Nadja Hageskov, formand for Sport- Fritid- og Kulturudvalget på vegne af hele udvalget.

Sankt Hans arrangementet vil ikke kunne afholdes inden for de nuværende retningslinjer for samvær udendørs. Kulturdagen lå den 5. september, og den lå således uden for den foreløbige tidsramme for forbud mod større forsamlinger, som staten har udstukket. Imidlertid er udvalget enige om at aflyse arrangementet nu, og derved reducere de økonomiske omkostninger til Kulturdagen, fremfor at fortsætte planlægningen, booking af underholdning, scener, telte osv. – og så blive stillet overfor aflysning senere hen.

"Vi er i udvalget enige om at kigge på, hvordan de ikke forbrugte midler kan bringes i spil inden for Sport- Fritid- og Kulturområdet. Mange aktører på det kulturelle område er nødlidende som følge af Corona, og vi tørster alle efter at kunne genoptage sports- fritids- og kulturelle aktiviteter igen, når situationen tillader det. Derfor giver det god mening for os, at begrænse udgifter og risici for aflysninger af Kulturdagen, og så reservere pengene til noget andet," udtaler Nadja Hageskov.

Flagdagen søges fortsat gennemført

Kulturdagen ville i år være faldet sammen med den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september – en dag som Hørsholm Kommune  markerer. De foregående år har kommunen, Veterancafé Hørsholm og andre samarbejdspartnere markeret flagdagen på højtidelig og festlig vis på Hørsholm Rådhus. Det er fortsat planen at markere flagdagen i 2020. Hørsholm Kommune og Veterancafé Hørsholm er i dialog om, hvordan dette kan ske under hensyntagen til corona-situationen.

Flagdagen den 5. september hædrer de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark.

 

OPDATERET 27. april: Oplysning om, at Flagdagen søges gennemført er føjet til nyheden, da der er datosammenfald mellem Kulturdagen og Flagdagen for Danmarks udsendte.