Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 15. april til, at Hørsholm Kommunalbestyrelse på førstkommende møde træffer beslutning om at forøge antallet af anlægsarbejder i 2020. Det vil sige, at en del projekter, der var planlagt til 2021 og årene frem allerede kan sættes på skinner fra i år.

Baggrunden for, at Hørsholm Kommune får mulighed for snart at sætte ekstra turbo på anlægsarbejderne er, at Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, har indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet.

”Det ligger mig meget på sinde, at vi kan give erhvervslivet en hjælpende hånd i en tid, hvor mange aktiviteter er lukket ned på grund af corona. Udover, at erhvervslivet får mulighed for en håndsrækning, vil borgerne også få gavn af de fremrykkede tiltag hurtigere end planlagt. Det er jeg rigtig tilfreds med, ” siger borgmester Morten Slotved

Der er lagt op til, at der fremrykkes anlægsprojekter til 2020 for i alt 42 mio. kr., hvilket vil indebære et korrigeret anlægsbudget på 136 mio. kr. i 2020.

En bred vifte af tiltag

Fremrykningen af anlægsarbejder og vedligeholdelsesarbejder vedrører en bred vifte af kommunens institutioner, bl.a. ved at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner. Desuden vedrører fremrykningen cykelstier, forbedring af søer, bygningsvedligeholdelse, energitiltag, samt opgaver i forbindelse med indeklima og faglokaler på skoler.

Et af kriterierne for udvælgelsen af anlægs- og vedligeholdelsesprojekterne har været fokus på bæredygtige projekter, hvilket bl.a. betyder, at en del af lysmasterne udskiftes i 2020, så vejene oplyses med den energibesparende LED-belysning. Derudover bliver det også lettere, sikrere og mere behageligt at være cyklist i kommunen. Det kommer eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund bl.a. til at nyde godt af, idet der forberedes anlæg af en cykelsti, som kan etableres i 2021, så de mere sikkert kan komme frem og tilbage til Idrætsparken. Derudover arbejdes der også med flere overdækkede cykel p-pladser.

Se den komplette liste over anlægsfremrykninger (nyt vindue - pdf)

Større projekter sendes i udbud eller sættes i værk inden for kommunens rammeaftale. Vedligeholdelsesarbejder sættes også i værk efter underhåndsbud.

Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning på mødet den 27. april 2020.