Anonym Ungerådgivning i Hørsholm Kommune er et psykologisk rådgivningstilbud til unge og deres forældre. Udvidelsen omfatter nu alle 13-25-årige, som enten er bosat i og/eller har skolegang i Hørsholm Kommune. I praksis betyder det, at yderligere godt 700 unge nu får mulighed for at benytte sig af tilbuddet. Samtalerammen udvides herudover, så det nu er muligt at få op til 10 (mod tidligere 5) gratis og anonyme samtaler med en psykolog. De unge kan komme med alle former for udfordringer, og kontakten til psykologen sker direkte via sms, mail eller opringning. Samtalerne skræddersyes efter aftale med den unge. Anonym Ungerådgivning tilbyder ligeledes telefonisk rådgivning til forældre og andre, der er tæt på unge.

Sundhedsudvalgets formand Svend-Erik Christiansen udtaler: ”Det er fortsat vigtigt at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt de unge, der bor og/eller går i skole i kommunen. Vi ønsker, med udvidelsen af tilbuddet til også at omfatte de 13 og 14-årige, at kunne række en hånd ud til endnu flere unge, som oplever udfordringer i hverdagen og som vil kunne profitere af et samtaleforløb i Anonym Ungerådgivning”.

I den anden ende af røret sidder Familiehusets kompetente psykologer og tager imod henvendelser. Psykolog Kirsten Castella Andersen siger: ”Vi ved fra mange af de unge, at det kræver både tilløb og stort mod at kontakte Anonym Ungerådgivning. At kunne tilbyde de unge et rum, hvor der er tid og plads til at tale om det, der fylder hos den enkelte, er helt essentielt. At det nu er muligt at tilbyde samtaleforløb med op til 10 samtaler, tror jeg, kommer til at betyde, at unge som bokser med flere forskellige udfordringer i deres liv får lyst til at henvende sig til Anonym Ungerådgivning”.

Anonym Ungerådgivning kan kontaktes på telefon 40 15 29 70 eller via e-mail anonym-ung@horsholm.dk. Tilbuddet er anonymt, hvilket betyder, at man ikke behøver oplyse sit navn eller andet, der kan vise hvem, man er. Man bestemmer selv, hvad man har lyst til at oplyse. Kontaktoplysninger vil alene blive brugt til at lave aftaler med den, der ringer.

Samtalerne er gratis og finder sted i Familiehuset, Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm.

De godkendte ændringer

a) Samtalerammen ændres fra at være op til 5 samtaler pr. forløb til at være op til 10 samtaler pr. forløb.

b) Aldersgruppen ændres fra 15-25 år til 13-25 år.

c) Anonym Ungerådgivning ændres, så den også bliver tilgængelig for unge, der er tilknyttet kommunen gennem deres skolegang.