Mens arbejdet står på, vil cykelstien og fortovet bliver afspærret. Det betyder at fodgængere og cyklister henvises til modsatte side. Biltrafikken opretholdes i begge retninger på kørebanen.

Busstoppestedet ved Birkevej vil være ude af drift denne dag, der henvises til busstoppestedet ved Bolbrovej. Busstoppestedet i den sydlige ende af Kongevejscentret bliver flyttet syd for Syrenvej.

Mandag d. 4. maj og tirsdag d. 5. maj udføres forberedende arbejder. Dette påvirker dog ikke trafikken væsentligt.

Det må forventes at asfaltarbejdet kan give støjgener.