OPDATERET 20. maj med link til Sundhedsstyrelsens pjece om udebesøg på plejecentre (åbner i ny fane og linker til pjecen "Til dig, der skal besøge en pårørende på et plejecenter") Denne pjece suppleres af kommunens lokale kommunikation, der kan findes horsholm.dk/corona.

 

Det er lykkedes Hørsholm Kommune at undgå smitte på kommunens plejecentre og de midlertidige pladser, og et af værktøjerne til at holde smitten væk, er et besøgsforbud både ude og inde på hvert af kommunens fire plejecentre.

Corona-epidemien ser imidlertid ud til at blive langvarig, hvilket også gør det nødvendigt at balancere hensynet til muligheden for at modtage besøg med hensynet til smitterisikoen på centrene samt på de midlertidige pladser.

”Kontakten til sine kære er noget af det vigtigste i livet, og derfor er jeg også rigtig glad for, at kommunen kan tilbyde beboerne at få besøg,” siger Thorkild Gruelund, formand for Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg. ”Hørsholm Kommune har forberedt lempelsen grundigt, og jeg ved, at centrenes medarbejdere ser frem til at gennemføre besøgene i tæt samarbejde med de pårørende.”

Besøg skal være nøje planlagt

Hørsholm Kommune vil gøre alt, hvad kommunen kan, for at beskytte beboerne på plejecentrene og de midlertidige pladser mod smitte. Derfor vil besøgene følge de eksisterende retningslinjer for forebyggelse af smitte, og alle besøg skal planlægges i samarbejde med medarbejderne på plejecentrene.

Det betyder, at pårørende skal kontakte plejecentret i forvejen, hvis man ønsker at planlægge et besøg. Centret vil hjælpe med planlægning og gennemførelse af besøg, og der kan gennemføres besøg i det omfang, det kan lade sig gøre i forhold til plejecentrenes muligheder og ressourcer.

”Hørsholm Kommune ser frem til besøgene og til at arbejde tæt sammen med beboere og pårørende. Samtidig vil jeg også understrege vigtigheden af at følge retningslinjerne, for de er fuldstændige nødvendige for at beskytte alle beboere på centrene mod smitte,” siger Dorte Dahl, chef for Center for Sundhed og Omsorg.  ”Det er f.eks. en god ide, at familierne indbyrdes aftaler, hvem der aflægger besøg, så der ikke kommer for mange forskellige personer på centrene.”

Sådan gennemføres et besøg

Det enkelte plejecenter vil anvise, hvor det er muligt at mødes med sine pårørende, og besøg gennemføres under sundhedsmæssige forsvarlige forhold og efter følgende rammer:

  • Tid og sted for besøg aftales inden og senest dagen før.
  • Besøg skal foregå udendørs.
  • Der kan højst være to besøgende ad gangen.
  • Der skal holdes to meters afstand mellem beboeren og den/de besøgende.
  • Besøgende skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
  • Besøg kan gennemføres i tidsrummet fra kl. 11 til 18.
  • Besøg må vare op til en time.

Derudover henstiller kommunen til, at besøg planlægges under hensyn til, at der ikke kommer for mange besøg eller for mange forskellige besøgende.

Også lempelser for botilbuddene

Hørsholm Kommunes lempelser omfatter også kommunens to botilbud til udviklingshæmmede. Derudover er Hørsholm Kommune er ved udarbejde særlige retningslinjer for Socialpsykiatrisk Center Åstedet. Det særlige ved dette botilbud er, at der hyppigere er tale om venner som pårørende end familie. Kommunen forventer at have besøgsreglerne klar snarest.

FAKTABOKS – PÅBUD om besøgsforbud, dog med mulighed for en lempelse

Søndag den 6. april 2020 påbød Styrelsen for Patientsikkerhed kommunerne at opdatere det forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre og midlertidige pladser, der har været gældende siden 18. marts 2020.

Påbuddet betyder, at alle kommunens plejecentre og midlertidige pladser indtil videre er lukkede for besøg fra pårørende. Besøgsforbuddet gælder både på fællesarealer og i den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Af Styrelsens notat om besøgsforbud fremgår det, at forbuddet ligeledes kan gælde på plejecentrets udearealer, og den praksis har Hørsholm Kommune – for at beskytte beboerne og for at forebygge udbredelse af COVID-19 – hidtil fulgt i Hørsholm.

Da det tyder på, at corona-pandemien vil være langvarig, har Hørsholm Kommune som konsekvens besluttet at åbne for muligheden for at modtage besøg/besøge sin pårørende på plejecentrenes udearealer fra tirsdag den 28. april.

Læs mere besøg/besøge pårørende på plejecentre i forhold til coronavirus. (link til hjemmeside - åbner i nyt vindue)