Hørsholm Kommune er klar til at genåbne daginstitutioner, dagpleje, skoler og SFO’er. Der er tale om en omfattende og restriktiv vejledning, som ligger til grund for åbningen, og rammerne skal være på plads, før der åbnes. Det drejer sig f.eks. om meget konkrete anvisninger; typen og mængden af rengøring, anvendelse af sprit, rengøring af legetøj, hvordan børnene må omgås, hvor mange børn der må være i en gruppe, hvordan skal forældre aflevere om morgenen og meget, meget mere.

Plan for at genåbne

Dagtilbud og skoler vil have nødåbent for de få, som er berettiget til nødpasning og nødundervisning tirsdag 14. og onsdag 15. april. Så vil der blive åbnet lidt mere op for dem, som har behov for nødpasning og nødundervisning torsdag 16. og fredag 17. april. Endelig vil både dagtilbud og skoler have åbent fra makoler har fuld fokus på, at hverdagen opleves som tryg og god af børnene.”

Alle forældre er informeret om genåbningen den 9. april. Informationen fremgår også af kommunens hjemmeside (Link til kommunens side om corona-information).