En række funktioner holder fortsat lukket frem til 10. maj samtidig med, at der foretages en forsigtig og kontrolleret genåbning af kommunens daginstitutioner og de mindste klassetrin på skolerne efter påske.

Hørsholm Kommune afventer myndighedernes konkrete retningslinjer for genåbning af dagplejetilbud, skoler (0. – 5. klasse), SFO (0. – 5. klasse) og Lundevejsskolen (kommunens specialskole) efter påske. Genåbningen vil tidligst ske fra d. 15. april 2020, men den helt præcise dato for åbningen kendes ikke endnu.

”Lige nu afventer vi at modtage retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet. For at kunne åbne op igen, er der en række sundhedsmæssige tiltag, der skal være på plads, så vi fortsat kan sikre høj hygiejne og skabe nogle organisatoriske rammer for børnene og medarbejderne. Det drejer sig bl.a. om afklaring af, hvor mange børn, der må være i en gruppe eller i en klasse, og om at tilrettelægge aktiviteter og spisning udendørs,” siger Hanna Bohn Vinkel, centerchef for Dagtilbud og Skole.

De praktiske forberedelser er gået i gang

Kommunens krisestyringsstab er i tæt samarbejde med dagtilbudsledere og skoleledere påbegyndt planlægningen og tilrettelæggelsen af en helt ny hverdag for børnene i kommunens dagtilbud og skoler.

For de store elever fra 6. – 10. klasser på kommunens 4 folkeskoler vil der fortsat være hjemmeundervisning. Prøver og eksaminer er aflyst. For alle eleverne (også eleverne fra Lundevejsskolen) gælder, at de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til afgangskarakterer.