Situationen med COVID-19 har naturligt nok stor indvirkning på det private erhvervsliv, hvor meget fortsat er lukket ned. En aftale mellem Regeringen og KL giver nu mulighed for at hjælpe de private erhvervsdrivende i Hørsholm Kommune, der ejer ejendomme eller har erhvervslejemål i kommunale bygninger. Aftalen giver også mulighed for yde hjælp til private stadepladsholdere, som har stadepladser på offentlige vejarealer.

Likviditeten understøttes

Det drejer sig om tre initiativer, der understøtter virksomhedernes likviditet. Hørsholm Kommune udskyder således dækningsafgiften (erhvervslivets ejendomsskat til kommunen) for ejere af erhvervsejendomme, så 2. rate for 2020 først opkræves i 2021, ligesom erhvervslejere i kommunale bygninger og stadepladsholdere har mulighed for at henvende sig til kommunen for at få udsættelse af lejen i 3 måneder.

”Hørsholm Kommune har et stort fokus på at hjælpe erhvervslivet,” siger borgmester Morten Slotved. ”Hørsholm Kommunes likviditet nedsættes lidt i en periode, men hvis det betyder, at virksomhederne kommer bedre ud af corona-krisen, kan vi kan vi meget tilfredse. Et levende og sundt erhvervsliv er det bedste for enhver by.”

Initiativet er muligt pga landsdækkende aftale

De tre ekstraordinære indsatser er blevet mulige fordi Regeringen og KL den 26. marts indgik en delaftale, der i den særlige situation med COVID-19, skal understøtte virksomhederne økonomisk. Aftalen har også gjort det muligt for Hørsholm Kommune at fremrykke anlægsarbejder for 42 mio. kr.

FAKTA – Det er besluttet

Det er muligt for erhvervsdrivende lejere og stadepladsholdere at henvende sig til Hørsholm Kommune for at få udsættelse af betalingen til kommunen i 3 måneder.
 
Dækningsafgiften for 2. rate 2020 udskydes til opkrævning i to lige store rater samtidig med 1. og 2. rate for dækningsafgiften i 2021, og at fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder nu beregnes fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020.