På landsplan advarer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen nu om generel forhøjet risiko for naturbrand. Også i Nordsjællands Brandvæsens område mærker man den forøgede brandfare og holder et vågent øje med prognoserne.

Det fortæller operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen, Claus Larsen.

- Vi kan bestemt mærke, at sæsonen for naturbrande er i gang. Det gode vejr betyder, at mange er i haven og bruger åben ild. Vi holder naturligvis løbende øje med brandfareindekset, og vi skal forvente, at vi frem til næste omgang regn har moderat til høj brandrisiko i hele vores dækningsområde.

Sæsonen for naturbrande begynder i forårsmånederne, hvor jordens overflade er meget tør på grund af visne blade og manglende plantevækst. For de fleste er det noget af en overraskelse, at naturen så let antændes på denne tid af året.

Det er især brugen af ukrudtsbrænder, der forårsager mange naturbrande. Men også grill, bål og brug af elektriske maskiner giver øget arbejde til beredskabet. I april har Nordsjællands Brandvæsen foreløbigt været af sted til seks naturbrande.

- Ukrudtsbrænderen er en af de helt store syndere, når det kommer til naturbrand. Mange tror fejlagtigt, at ukrudtet skal brænde, før det forsvinder, og det betyder, at der desværre indimellem går ild i omkringliggende bygninger, hække eller andet. I virkeligheden behøver man blot lige svitse ukrudtet kortvarigt, for at det har en effekt, siger forebyggelseschef i Nordsjællands Brandvæsen, Carsten Jensen.

Gode råd til at undgå brand i naturen

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille.
  • Hold afstand til bevoksning.
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.
  • Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt.
  • Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller.
  • Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen.
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude.

På Brandfare.dk kan du altid se den aktuelle brandfarestatus i dit område. Husk altid at følge din kommunes regler omkring afbrænding.