Mødet bliver live-transmitteret, og alle med en internetforbindelse kan overvære mødet via dette link:

Live-transmission af kommunalbestyrelses møde

Kommunalbestyrelsesmøder er åbne for alle og kan under normale omstændigheder overværes på Hørsholm Rådhus. Pga. corona-situationen vil dette ikke være muligt mandag den 27. april. Når Hørsholm Kommunalbestyrelse mødes næste gang vil det fortsat foregå i eget hjem via en internetforbindelse. Mødet afholdes nemlig virtuelt, ligesom ved sidste møde, men forskellen denne gang er, at mødet live-transmitteres. Mødet optages også og kan derfor efterfølgende ses på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål til dagsorden på mødet

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der sædvanligvis mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen, når spørgetiden indledes kl. 17.30. Dette er imidlertid ikke en mulighed på mødet den 27. april, grundet måden mødet afvikles på. Borgere og andre interesserede kan i stedet sende spørgsmål via mail til det politiske sekretariat på pol-post@horsholm.dk forud for mødet og senest mandag d. 27. april kl. 12. Spørgsmålene bliver herefter taget op på mødet under live-transmissionen.

Læs mere om video på kommunalbestyrelsens møder