Det betyder at alle kommunens plejehjem, plejeboliger og midlertidige pladser indtil videre, som hovedregel stadig er lukkede for besøg fra pårørende.
 
Forbuddet omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det gælder også de udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.
 
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Kommunen sørger for at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en forsvarlig måde.
 
En kritisk situation er fx et uopsætteligt besøg af en nær pårørende hos en kritisk syg eller døende person.
 
Det er også en kritiske situation når forældre eller andre nære pårørende besøger en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne - og dermed har et helt særligt behov for besøg. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en demenssygdom ikke i sig selv betragtes som en kritisk situation, og dermed ikke alene kan begrunde besøg.
 
Det er ledelsen, der på baggrund af en individuel faglig vurdering træffer beslutning om, hvorvidt der er en kritisk situation, der kan begrunde besøg, ligesom det er ligeledes ledelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende.
 
Besøgsforbuddet vil blive ophævet, når dette efter en sundhedsfaglig vurdering ikke længere vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, ligesom en sådan vurdering vil kunne føre til en ændring af bekendtgørelsens rammer. Besøgsforbuddet efter bekendtgørelsen vil senest blive ophævet ved en ophævelse af bekendtgørelsen senest 1. juli 2020.

 

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (link til hjemmeside. Åbner i nyt vindue)

Link til påbudsskrivelsen af 6. april 2020 (link til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Åbner i nyt vindue)