Siden 12. marts 2020 har Tandplejen kørt med nødberedskab som følge af corona-krisen ud fra Sundhedsstyrelsens givne retningslinjer. Men som led i den gradvise genåbning, øger Tandplejen nu sine aktiviteter fra den 27. april. Tandplejen foretager en individuel tandlægefaglig vurdering og indkalder automatisk til konsultation.

For at minimere risiko for smittespredning anmoder Tandplejen alle om ikke at møde op uden forudgående tidsbestilling/aftalt tid. Ved symptomer på Covid-19 beder vi jer om ikke at møde op på klinikken. 

Læs mere på Tandplejens hjemmeside (link til pdf på - åbner i nyt vindue)