Den hverdag, vi normalt kender fra vores barns skole eller dagtilbud, bliver en anden, end vi er vant til. Børnene skal f.eks. være meget mere udenfor, og der må ikke være så mange børn samlet på det samme areal, som vi tidligere har været vant til.

Vi åbner gradvist og kontrolleret op allerede fra d. 14. april:

 • 14.-15. april har dagtilbud og skoler nødåbent for de få, som er berettiget til nødpasning og nødundervisning.
 • 16.-17. april vil der blive åbnet lidt mere op for dem, som har behov for nødpasning og nødundervisning.
 • 20. april vil både dagtilbud og skoler have åbent for de resterende børn.

Skærpede forholdsregler

Vi skal stadig beskytte hinanden mod smitte, og derfor er det nødvendigt at tage nogle skærpede forholdsregler. Vi skal holde fast i vores nye vaner. Vi skal blive ved med at holde afstand, og vi skal blive ved med at vaske hænder ofte og have en god håndhygiejne. Vi skal være opmærksomme på sygdomstegn og handle på dem.

Er du bekymret?

Hvis du er bekymret for at sende dit barn i dagtilbud eller skole, er det vigtigt, at du taler med ledelsen i dagtilbuddet eller skolen om det. Hvis dit barn er bekymret eller har spørgsmål, er det vigtigt, at du taler med dit barn om, hvad der bekymrer barnet.

Du kan også benytte Hørsholm Kommunes gratis, anonym telefonrådgivning på telefon 24 94 74 08 eller via e-mail: familiehuset-raadgivning@horsholm.dk.

Gode råd til dig med børn i dagtilbud og skole

Følger du disse råd, kan du være med til at mindske smittespredning med ny coronavirus.

Har du barn i dagtilbud:

 • Ved aflevering og afhentning af dit barn, skal du følge anvisningerne i institutionen, så vi sikrer en tryg aflevering, hvor vi kan sikre afstand til hinanden.
 • Når du afleverer og henter dit barn, så undgå at stimle sammen med de andre børn og forældre. Sørg for at holde afstand.
 • Sørg for, at barnet vasker hænder inden I går ud om morgenen. Og som det første, når I kommer hjem om eftermiddagen.
 • Lær dit barn, hvordan man vasker hænder, og tal med barnet om, hvordan man overholder de generelle råd om god hygiejne og om at holde afstand til hinanden, når man kan.
 • Sørg for at dit barn har tøj med, så dagen kan foregå udendørs. Husk solcreme, hvis vejret er godt.
 • Medbring ikke legetøj hjemmefra.
 • Dit barn skal ikke dele mad med andre. Giv fx ikke mad med til uddeling på fødselsdage.
 • Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om børn og legeaftaler i fritiden. Lav legeaftaler med de samme og få børn, som er i dit barns gruppe i dagtilbuddet.
 • Vær særlig opmærksom på sygdomstegn hos dit barn – hvis der er det mindste tegn på sygdom, skal du holde barnet hjemme. Dit barn må først komme i dagtilbuddet igen, når der er gået 48 timer efter barnet er symptomfri.
 • Hvis du selv er syg, skal du blive hjemme og ikke selv aflevere eller hente dit barn.
 • Hvis dit barn bliver syg i dagtilbuddet, skal du straks hente dit barn.

Se denne film om at starte op i børnehave igen: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_-corona-nyt---saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen

Har du barn i 0. til 5. klasse:

 • Tal med dit barn om, hvordan man bedst beskytter sig selv og andre mod smitte.
 • Fortæl dit barn, at selv om skolen åbner op igen, vil det være en meget anderledes skoledag, for vi skal stadig passe på hinanden og undgå spredning af smitte.
 • Bed dit barn om at vaske hænder som det første, når det møder i skole om morgenen. Og igen som det første, når I kommer hjem om eftermiddagen.
 • Lær dit barn, hvordan man vasker hænder, og tal med barnet om, hvordan man overholder de generelle råd om god hygiejne og fysisk afstand.
 • Aflever og hent dit barn uden for skolen. Undgå at stimle sammen med mange mennesker, fx ved hovedindgangen. Hold afstand.
 • Sørg for at dit barn har tøj med, så størstedelen af skoledagen kan foregå udendørs. Husk solcreme, hvis vejret er godt.
 • Dit barn skal ikke dele mad med andre. Giv fx ikke mad med til uddeling på fødselsdage.
 • Rengør dit barns elektronik hver dag (mobil, tablet, computer). Bed dit barn om kun at benytte sit eget device.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børn og legeaftaler i fritiden. Hold legeaftaler med de samme og få børn, som går i dit barns klasse.
 • Vær særlig opmærksom på sygdomstegn hos dit barn – hvis der er det mindste tegn på sygdom, skal du holde barnet hjemme. Dit barn må først komme i skole igen, når der er gået 48 timer efter barnet er blevet rask.
 • Hvis du selv er syg, skal du blive hjemme og ikke selv aflevere eller hente dit barn.
 • Hvis dit barn bliver syg i skolen, skal du straks hente dit barn.
 • Vær opmærksom på dit barns mentale tilstand og spørg ind til, hvad der bekymrer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen på sst.dk/coronasmitte