Alle botilbud for voksne i Hørsholm Kommune har siden den 18. marts 2020 været underlagt påbud om besøgsrestriktioner.
 
Reglerne om midlertidigt besøgsforbud omfatter fremadrettet alle anbringelsessteder, botilbud og øvrige sociale tilbud for voksne samt børn og unge og omfatter både fællesarealer og udearealer samt beboerens egne arealer.
 

Ændring eller ophævelse af besøgsforbud

Besøgsforbuddet vil blive ophævet, når dette efter en sundhedsfaglig vurdering ikke længere vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, ligesom en sådan vurdering vil kunne føre til en ændring af bekendtgørelsens rammer. Bekendtgørelsen gælder frem til den 1. juli 2020.
 
Se yderligere information i orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet af 5. april 2020 (Link til hjemmeside. åbner i nyt vindue)
.

Link til bekendtgørelserne

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953 (Link til hjemmeside. Åbner i nyt vindue)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957 (Link til hjemmeside. Åbner i nyt vindue)