Helt ekstraordinært grundet corona-krisen er det blevet politisk besluttet, at de kommende elever i 0. klasse i år først starter i SFO pr. 1. august 2020. Dette betyder, at børnene kan fortsætte i deres kommunale eller selvejende institution i Hørsholm frem til 31. juli 2020. Alle berørte forældre har fået tilsendt
informationsbrev herom.

Overgangen for de kommende skolebørn er blevet drøftet indgående mellem politikerne, administration, lederne for dagtilbud og skolelederne for at finde den bedste løsning for alle parter.

Læs om skoleindskrivning.

Læs dagordenspunkt fra møde i Børne- og Skoleudvalget d. 17. april.