Du har mulighed for at fremsende dine kommentarer til høringsmaterialet til ope-post@horsholm.dk. Fristen er den mandag d. 31. august 2020 kl. 8:00. Samtlige modtagne høringssvar vil indgå i den videre politiske proces.

Du kan se høringsmaterialet nedenfor.

Budgetforslag og baggrundsnotater

Her kan du klikke dig frem til samtlige råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker opgjort i kr. pr. udvalg. Her finder du også politiske bestilte baggrundsnotater.

Budgetforslag (nyt vindue - pdf)

Politiske bestilte baggrundsnotater (nyt vindue - pdf)

Øvrige notater

Her kan du finde notater på vedrørende nedenstående temaer.

Udgiftspres (nyt vindue - pdf)

Hørsholm Ridehus og Ketcherklubber i private haller (nyt vindue - pdf)

Førtidspension (nyt vindue - pdf)

Fokusområder

Som led i budgetarbejdet vedr. budget 2021-2024, er der udpeget 7 politiske fokusområder. I den forbindelse er der udarbejdet en række statusnotater:

Beskæftigelse, Integration og Seniorindsats (nyt vindue - pdf)

Eksterne konsulenter (nyt vindue - pdf)

Plejehjem (nyt vindue - pdf)

Indkøb (nyt vindue - pdf)

Dokumentation (nyt vindue - pdf)

Digitalisering (nyt vindue - pdf)

Frivillighed (nyt vindue - pdf)

Hovedoversigt, resultatopgørelse, budgetkatalog, aktivitetskatalog og anlægsoversigt

Budgetoplæg 2021-2024 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023. Efterfølgende er der korrigeret for ændrede budgetforudsætninger siden vedtagelsen. Fx. politiske beslutninger, budgetopfølgning 1 og 2, foreløbige pris- og lønskøn og tekniske korrektioner.

Hovedoversigt og resultatopgørelse (nyt vindue - pdf)

Budgetkatalog (nyt vindue - pdf)

Aktivitetskatalog (nyt vindue - pdf)

Anlægsoversigt (nyt vindue - pdf)

Politiske forhandlinger

Kalender for politiske forhandlinger (nyt vindue - pdf) viser datoer for de politiske forhandlinger fra budgetkonferencen og frem til budgetvedtagelsen med tidspunkterne for 1. og 2 behandling af budgettet.