Nadja Maria Hageskov udtaler ”Som formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune er det vigtigt for mig at have en stor kontaktflade til kultur- og fritidslivets mange interessenter. Jeg ligger vægt på at have en løbende og åben dialog med alle uanset baggrund. Denne dialog suppleres nu også ved de åbne møder, hvor borgere og foreninger får taletid med et samlet udvalg og derved kan opfordre udvalget om at tage en given sag eller dagsorden videre. ”

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune vil komme endnu tættere på borgere og foreninger. Sidste år besluttede udvalget at afholde to årlige åbne møder, hvor foreninger og borgere kan komme og præsentere deres konkrete forslag og sager for udvalget.

Taletid til kultur- og fritidslivets mange aktører

Målet med møderne er at styrke dialogen og samarbejdet med kultur- og fritidsaktører i kommunen ved at udvalget kan få præsenteret sager og emner direkte fra foreninger og borgere, som de finder relevante. Borgere og foreninger vil kunne få op til 10 minutters taletid til at fremlægge en sag for udvalget. På baggrund af disse møder vil udvalgets medlemmer kunne bringe konkrete sager og forslag med ind i det politiske arbejde.

Praktisk om mødet

De to årlige åbne møder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vil blive afholdt i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder med start den 19. februar 2020. Møderne vil blive offentliggjort ved opslag på Hørsholm Kommunes hjemmeside samt sociale medier.

Borgere og foreninger skal henvende sig til administrationen på kof-post@horsholm.dk senest dagen før mødeafholdelse og oplyse om hvem der deltager på mødet, hvilket tema der skal drøftes - eventuelt skriftligt materiale kan afleveres på mødet.

Præsentation af konkrete sager og forslag foregår alene på de åbne møder og skal være uden forberedelse for det politiske udvalg og administrationen. Konkrete sager og forslag som udvalget præsenteres for bliver ikke drøfte på de åbne møder.

 

FAKTA:

Mødedato: den 19. februar 2020

Mødetidspunkt: kl. 16

Tilmelding: senest tirsdag den 18. februar kl .15 på kof-post@horsholm.dk efter først til mølle princippet

Hver deltager får 10 minutters taletid, evt. materiale afleveres på mødet.