For kommunerne er især ét emne i 2020 særdeles vigtigt: den kommunale udligningsreform. Regeringen har tidligere varslet, at de vil starte forhandlingerne til denne i starten af året – og i hovedstadsområdet ønsker kommunerne, herunder Hørsholm Kommune, samt Region Hovedstaden at arbejde for, at der ikke bliver sendt endnu flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet. Kommunerne og Region Hovedstaden er derfor gået sammen om fællesskabet Stop Forskelsbehandlingen Nu - et fællesskab som Hørholm Kommune også er en del af.

Den kommunale udligningsreform, hvis formål er at sikre nogenlunde lige økonomiske vilkår i landets kommuner, har de seneste år betydet en voldsom stigning i de beløb, der sendes fra øst til vest. Samtidig er rådighedsbeløbet for almindelige familier meget lavere i hovedstadsområdet end for tilsvarende familier andre steder i landet. Derfor kæmper Stop Forskelsbehandlingen Nu for at sætte fokus på, at en kommende udligningsreform bør tage hensyn til borgernes økonomi – det er i sidste ende dem, som kommer til at betale regningen. 

En almindelig familie i hovedstadsområdet har 74.000 kr. mindre til rådighed om året end en tilsvarende familie i Nordjylland. Det er en meget stor forskel – samtidig er udligningskronerne fordoblet fra hovedstadsområdet til resten af landet siden 2007 og er nu på næsten 14 mia. kr. om året. I sidste ende er det almindelige borgere i hovedstadsområdet, som betaler for, at skatten kan holdes lavere, end den ellers ville være andre steder i landet. Derfor må et sådan system også indtænke borgernes private rådighedsbeløb.

Hvis du vil blive klogere på udligningssystemet, de centrale komponenter og historien, kan du læse mere i  Guide til Udligningssystemet her:

https://stopforskelsbehandlingen.nu/guide-til-udligningssystemet [link til side - åbner i nyt vindue]