Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi med et 12-årigt sigte. Hørsholmstrategien er kommunalbestyrelsen samlede udviklings- og planstrategi, der tegner den overordnede vision og retning for udviklingen i Hørsholm Kommune.

Kommunalbestyrelsen sætter med strategien en klar retning for de områder, der i de kommende år særligt skal prioriteres.

Hørsholmstrategien er bygget op om visionen: ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”. I strategien peges på tre overordnede temaer:

  • Børneliv.
  • Byliv.
  • Bæredygtighed.

Under disse tre temaer er der en række konkrete mål og indsatser, som borgerne har givet input til. Hørsholmstrategien været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. På baggrund af høringssvarene og den efterfølgende politiske behandling, fremstår strategien nu i sin endelige form. Strategien kan tilgås nederst på siden.

Næste skridt

Efter sommerferien afholder Kommunalbestyrelsen et borgermøde, hvor borgerne får præsenteret strategien og inviteres til at komme med input til en handleplan. Borgermødet annonceres på kommunens facebookside.