Byggesagsafdelingen oplever i øjeblikket et stort pres på byggesager, der er rigtig mange forespørgsler og ansøgninger, der mangler at blive besvaret og behandlet. Derfor sættes der nu en indsats ind for at nedbringe denne mængde af sager, og derfor lukker vi helt konkret i to dage for telefoniske henvendelser og henstiller til, at dem der måtte have spørgsmål, retter henvendelse en anden dag. Vi håber på forståelse og på at kunne nedbringe sagsmængden væsentligt, inden sommerferietiden starter.

Lukkedage er den 23. juni og den 30. juni 2020.