P-pladsen blev oprindeligt etableret i forbindelse med forskønnelsesprojektet i gågaden, og har senest fungeret som aflastningsplads i forbindelse med anlægsarbejdet på parkeringspladsen ved Kammerrådensvej.

Begge anlægsarbejder er nu færdige, og området hvor p-pladsen ligger bliver reetableret som grønt areal.

Parkeringspladsen bliver nedlagt i slutningen af juni 2020, hvorefter der udlægges muld og sås græs