”Det er meget positivt, at så mange har meldt sig, da det styrker kommunens muligheder for at yde den nødvendige støtte og pleje til de borgere, der har brug for det i en eventuel krisesituation,” siger borgmester Morten Slotved.

Det har endnu ikke været nødvendigt at iværksætte beredskabet, men Hørsholm Kommune ønsker at være på forkant med situationen. I den forbindelse afholdes der to kortere oplæringskurser i maj for nogle af de frivillige kræfter, som har tilmeldt sig beredskabet. Kurset er et supplement til deltagernes faglige baggrund og skal sikre, at de kender Hørsholm Kommunes retningslinjer omkring hygiejne m.v., så de hurtigt kan indgå i opgaveløsningen, hvis det bliver nødvendigt.

Det korte oplæringskursus er pt. kun rettet mod en lille del af de mange, som har tilmeldt sig beredskabet. Hvis situationen skulle udvikle sig og behovet for flere kræfter skulle melde sig, så vil kommunen overveje at kontakte flere af de tilmeldte omkring deltagelse i et oplæringskursus.

Ønsker man at tilslutte sig beredskabet, skal man udfylde skemaet her.