Da der mandag aften blev konstateret smitte med COVID-19 hos en af Breelteparkens medarbejdere, blev sundhedsmyndighedernes retningslinjer ved COVID-19-smitte straks iværksat for hurtigst muligt at stoppe en evt. smittespredning. Et at de væsentligste værktøjer til at stoppe smitte er tests, fysisk afstand og god håndhygiejne og på centret, er der naturligvis fuld fokus på alle tre indsatser. Region Hovedstadens podebil har været på centret og har podet alle beboere. Testresultatet viser, at der ikke er påvist smitte hos nogle af beboerne. Af hensyn til sygdommens inkubationstid, testes alle beboere igen 7 dage efter første test.

Alle medarbejderne på centret bliver også testet. Medarbejderne og Hørsholm Kommune afventer pt. svar på disse tests. Også disse tests gentages 7 dage efter første test.

Sådan blev COVID-19-smitten opdaget - Symptomfri medarbejdere testet

Hørsholm Kommune fik op til weekenden den 2. og 3. maj tilbud fra Nordsjællands Hospital om, at 96 medarbejdere fra Hørsholm Kommune lod sig teste. Tilbuddet kom som led i den nationale strategi, der handler om at COVID-teste flere i befolkningen.

De testede skulle være symptomfri og én af disse symptomfrie medarbejdere fra et af kommunens plejecentre (Omsorgscentret Breelteparken) viste sig altså at være smittet med COVID-19.

For Hørsholm Kommune har den øgede mulighed for at symptomfrie medarbejdere lader sig teste, vist sig at været meget nyttig og har givet et vigtigt input til at dæmme op for smitten. Hørsholm Kommune har også i den kommende weekend (8.-10. maj) mulighed for, at 96 medarbejdere lader sig teste.