Samarbejde med Rungstedspejderne

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Niels Lundshøj (A), glæder sig over, at Rungstedspejderne har mulighed for at stille hytten til rådighed for de kommende skolebørn fra Børnegården Alsvej:

”Vi står i en tid, hvor alt er anderledes, end det plejer, og vi hele tiden må tænke i nye løsninger. Derfor er vi også utroligt glade for samarbejdet med Rungstedspejderne, som har slået dørene op for lån af hytten til de kommende skolebørn”.

Spejderleder hos Rungstedspejderne, Mette Lynge, er også begejstret for aftalen:

”Det giver god mening for os, at Børnegården Alsvej kan bruge hytten i en periode, hvor foreningsaktiviteterne er mere begrænsede. Vi er glade for at kunne bidrage på den måde”.

En god og tryg overgang til skole

Anika Hansen, der er leder af Børnegården Alsvej ser frem til den kommende periode for børnene i spejderhytten:

”Her er der god plads til børnene, som får en hverdag med masser af udeliv og naturoplevelser. Samtidig er de nye rammer med til at give børnene en god og tryg overgangsperiode, indtil de skal starte i skole efter sommerferien.”

I år har Børne- og Skoleudvalget besluttet at udskyde den tidlige overgang fra børnehave til skole til 1. august 2020. Beslutningen er truffet for at have plads og medarbejdere nok i skolerne til genåbningen for eleverne. Det tidlige SFO-tilbud, som normalt foregår på skolerne, finder i år sted i rammerne af børnehaven indtil 1. august.