Forbud mod at besøge plejecentre

Borgmesteren har, på vegne af Kommunalbestyrelsen og efter opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed, udstedt et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre og bosteder, da det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus. Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

”Vi begynder nu at mærke konsekvenserne af coronasituationen på ældreområdet, og det betyder bl.a. at man som pårørende til en ældre borger ikke skal aflægge besøg i en periode. Her er der tale om et regulært forbud. Vi gør selvfølgelig undtagelser ved særligt tungtvejende grunde,” siger borgmester Morten Slotved.

Færre hænder

Hørsholm Kommune oplever desuden en stigning i antal medarbejdere, der er i karantæne eller er hjemme pga. sygdom. Når der er færre hænder, bliver opgaverne prioriteret i endnu højere grad.

”Da flere af vores medarbejdere i hjemmeplejen pt. er i karantæne eller sygemeldte, er det nødvendigt med en skarp prioritering af hvilke opgaver, vi udfører hos de ældre. Vi vil altid prioritere opgaverne omkring behandling samt personlig pleje højest, og dermed kan der forekomme situationer med aflysninger af fx rengøring, ligesom klippekortsordningerne indtil videre er stillet i bero. Som arbejdsplads må vi acceptere de skærpede vilkår, og vi håber på borgernes forståelse,” udtaler Dorte Dahl, chef for Sundhed og Omsorg.

Hørsholm Kommune vil i højere grad ringe til de borgere, som normalt får omsorgsbesøg – også for at mindske antallet af kontakter og dermed risikoen for smitte.