Den 5. oktober 2.behandles budgetforslag for 2021-24 i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsesmødet gennemføres virtuelt, og du har mulighed for at følge mødet live ved at bruge dette link:

https://horsholm.kommune-tv.dk/