Det er især børnene, bylivet og bæredygtige indsatser, som præger Hørsholms budget for 2021. Hørsholm Kommune ønsker at være det bedste sted at bo og vokse op i hovedstadsområdet, og det skinner igennem i dette års budgetprioriteringer. Budgetaftalen betyder imidlertid også, at skatten sættes op med 0,5% fra 2021.

Det er et presset budget, der balancerer, men det er med en skattestigning på 0,5% som forudsætning. Det er Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialkonservative samt Annette Wiencken (up) enige om i den budgetaftale for 2021, der blev indgået den 24. september 2020. Her har aftaleparterne fundet det nødvendigt at hæve udskrivningsprocenten i Hørsholm fra 23,2 til 23,7, og stigningen kommer for at betale den ekstraregning som udligningsreformen har påført Hørsholm i form af øget udligningsbidrag.

”En skattestigning er et nødvendigt tiltag for at holde hånden under velfærdsområderne, ” siger borgmester Morten Slotved. ”Hørsholm Kommune er, og vil fortsat være, en attraktiv skattekommune med et fornuftigt velfærdsniveau, der matcher byens ambitioner. Nu hæver vi skatten en gang for alle, så borgerne kan være trygge ved, at skatten holdes i ro i de kommende år.”

Der er ikke sket skattestigning i Hørsholm siden 2008, hvor den blev hævet fra 22,8 til 23,5. I dag har Hørsholm Kommune den 5. laveste skat med en udskrivningsprocent på 23,2 og efter skattestigningen forventes det, at Hørsholm Kommune fortsat er i top 10 over kommuner med lavt skattetryk.

”Det er vores vurdering, at skattestigningen vil betyde, at en gennemsnitlig husstand skal bidrage med 300 kr. mere om måneden,” siger Morten Slotved.

Den ekstra skatteindtægt bidrager med netto 26 mio. kr. årligt til at skabe et budget i balance. Regnestykket er, at de øgede skatteindtægter udgør i alt 37 mio. kr. herfra skal trækkes ekstra udligning på 11 mio. kr. og derved fremkommer nettoindtægten på 26 mio. kr.

Det er sædvanligvis ikke en mulighed at hæve skatten i de enkelte kommuner, idet landets 98 kommuner er bundet af økonomiaftalen med regeringen. Men netop i år, og som konsekvens af udligningsreformen, kan Hørsholm og andre kommuner gøre det.

Udover øgede skatteindtægter balancerer budgettet også fordi, der er foretaget budgetreduktioner for ca. 27 mio. kr.

En god by at bo i – hele livet

Hørsholm Kommune skal være en god by at bo i, hele livet og for alle aldre. Derfor kigges der bredt på alle velfærdsområder når budgetkronerne skal fordeles, men i år er det særligt børneliv, byliv og bæredygtighed, der er fokuseret på. Et fokus, der helt i tråd med den Hørsholm-strategi, der er vedtaget i 2020 af Kommunalbestyrelsen, og som har til formål at sikre, at kommunen er et attraktivt sted at slå sig ned i, i mange år fremover.
”Hørsholm er attraktivt sted at bo – og vi kan med budgetaftalen i hånden fortsætte arbejdet med at bygge ovenpå alt det gode, vi har i forvejen,” siger Morten Slotved.

Flere voksne i dagtilbud

I 2019 fik vuggestueområdet tilført budgetmidler. I år har aftaleparterne valgt at følge op på ved at tilføre ekstra midler til flere medarbejdere i kommunens daginstitutioner. Der tilføres 1,8 mio. kr. i 2021 som så stiger til 3 mio. kr. årligt. Det er også blevet slået fast, at dagplejen bevares.

Byliv og byens puls

Aftaleparterne er også enige om at fastholde de allerede besluttede investeringer i byliv i Hørsholm f.eks. udvikling af Idrætsparken ligesom man vil se på nye muligheder for udvikling af bl.a. Rungsted Havn.
Byen skal også være et attraktivt sted for byens unge, og der er derfor afsat 100.000 til pop-up ungdomsarrangementer i løbet af 2021.

Investering i klimaet

Hørsholm investerer desuden i klima, bæredygtighed og biodiversitet, så udledning af CO2 reduceres og der skabes bedre muligheder for arter og levesteder i naturen. Det betyder, at der sættes 2,7 mio. kr. til klimainvesteringer med fokus på bæredygtighed.
Konkret vil det f.eks. betyde, at man oftere møder en ladestander i Hørsholm Kommune. Omstilling fra diesel og benzin til el, er afgørende for at gøre noget ved CO2-udledningen i kommunen. Hørsholm Kommune vil derfor udvikle og implementere en plan for placering og opstilling af ladestandere ved knudepunkter og større arbejdspladser samt at sikre ladestandere ved nybyggeri.

Hele budgetaftalen for 2021 kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Her kan man læse, hvad aftaleparterne har prioriteret at give penge til og hvad der reduceres. Kommunens samlede budget er på ca. 1,5 mia. hvoraf mange udgifter er lovbundne udgifter til f.eks. pensioner og ydelser.

Budgettet vedtages den 5. oktober i Kommunalbestyrelsen.