Restriktionerne betyder, at besøg på plejecentre, midlertidige pladser og sociale botilbud i udgangspunktet skal foregå udendørs. Besøg indendørs kan kun ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der den seneste tid er konstateret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet, og at kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, herunder Hørsholm Kommune, tillige omfattes af ovennævnte besøgsrestriktioner.

”Det er med tungt hjerte, at vi må indføre disse restriktioner, men vi har en særlig opgave i at passe på vores ældre og sårbare,” siger borgmester Morten Slotved. ”Med et stigende smittetal i byen og i Region Hovedstaden, er det fortsat af yderste vigtighed, at vi alle overholder alle retningslinjer. Vi skal fortsat vaske hænder eller spritte og vi skal holde afstand. Sammen vender vi udviklingen.”

Hørsholm Kommune har ikke smitte på nogle plejecentre eller botilbud i kommunen. Den 10. september blev det konstateret, at én borger var smittet på de midlertidige pladser. De Midlertidige Pladser er en midlertidig plejefacilitet for borgere, der f.eks. udskrives fra hospitalet og har brug for yderligere pleje inden vedkommende kan komme hjem til sig selv. Dette tilfælde er blevet håndteret og indtil videre viser tests, at smitten ikke har bredt sig på De Midlertidige Pladser, hverken til borgere eller medarbejdere.

Der er i dag fokus på at orientere borgere og pårørende på institutionerne om, hvordan besøg indtil videre gennemføres.

De midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 5. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves for så vidt angår plejecentre og midlertidige pladser. Restriktionerne for botilbuddene gælder indtil videre uden konkret slutdato.

Det er muligt at orientere sig om COVID-19-tallet for Hørsholm Kommune og landets øvrige kommuner på Statens Serum Institut oversigtskort.

 

Du kan læse  informationen til beboere på plejecentre og pårørende her