I foråret 2020 vedtog Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der i år etableres en ny sundhedspulje, som skal støtte sundhedsfremmende initiativer, som iværksættes af lokale foreninger eller andre initiativer. Det kan både være initiativer, der er med til at øge mængden af tilbud til at holde raske borgere raske. Det kan også være initiativer med et patientrettet fokus, der kan øge mængden af tilbud til borgere, der lider af kronisk sygdom eller lignende. Ansøgerne kan fx søge om støtte til foredrag, opstart af nye tilbud, rådgivning eller tilskud till løn og lokaler.

Du kan læse mere om sundhedspuljen på kommunens hjemmeside (link åbner i nyt vindue).

Sundhedsudvalget har tidligere rådet over puljemidler til samme formål. Midlerne er hen over årene blevet sparet væk. Det glæder formanden for Sundhedsudvalget, Svend Erik Christiansen, at midlerne igen kan tilgå sundhedsfremmende initiativer på Sundhedsudvalgets område:

”Jeg glæder mig over, at vi igen har fået etableret en mulighed for at støtte nogle af de gode sundhedsfremmende initiativer, som iværksættes af borgerne i kommunen. Det er vigtigt for mig at kunne støtte og anerkende de mange kræfter, der arbejder med forebyggelse og for at fremme borgernes sundhed. Samtidig er investering i sundhedsfremmende aktiviteter på lidt længere sigt jo faktisk en måde at spare penge på”.

Den nye sundhedspulje er på 100.000 kr. i 2020. Desuden indgår etableringen af sundhedspuljen i 2021-2024 i de igangværende budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen.