I overgangen til de nye tømmedage kan der gå lidt kortere eller længere tid mellem tømningerne, end du er vant til, og vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig vores SMS-ordning eller henter vores PDF-kalender, så du ved, hvornår dit affald bliver hentet. Det er kun dine beholdere til genbrug som vil blive påvirket af ændringerne, og det er forskelligt fra husstand til husstand hvor store ændringerne er. 
Vær opmærksom på at du lige nu kun kan se dine nye tømmedage ved at hente PDF-kalenderen - tømmedagene som er oplyst på oversigtssiden under "tømningsdage" vil først blive ændret den 1. Maj i systemet. 

Ændringerne af dine tømmedage skyldes, at vi omlægger ruterne for at minimere miljøbelastningen ved kørslen, når vi afhenter dit affald.