Mandag den 1. februar var der valg til Hørsholms Ungeråd. Ved de digitale stemmeurner blev tolv unge i alderen 14–18 år valgt ind i det nye råd, som skal arbejde for at sikre, at unges stemmer bliver hørt, når der træffes lokalpolitiske beslutninger i Hørsholm.

"Jeg meldte mig til Ungerådet for at gøre en forskel her i Hørsholm og for at få lov til at få min mening frem og samtidig være en stemme for andre unge, der går rundt med gode idéer," siger Thessa Spotoft, der er 15 år og til dagligt går i 8. klasse på Vallerødskolen.

Det nye ungeråd har holdt to møder, men har endnu ikke mødtes fysisk pga corona-restriktionerne. Ikke desto mindre har medlemmerne allerede fundet fælles fodslag om nogle vigtige mærkesager. Bæredygtighed, psykisk trivsel, flere mødesteder og aktiviteter for unge samt en ungedrevet café er noget af det, der står højst på de nye ungerådsmedlemmers politiske dagsorden.

Borgmester hjælper unge med at stille politiske forslag

I dag er det lovpligtigt for kommuner at have et seniorråd, men ikke et ungeråd. Det landsdækkende Netværk af Ungdomsråd vedtog på sit årsmøde i 2020, at forbundet fremover skal kæmpe for at gøre kommunale ungeråd lovpligtige og for rådenes ret til at stille politiske forslag til byrådene.

Hørsholm Kommune har tidligere haft et ungeråd, men for første gang har rådet nu en aftale om foretræde for kommunalbestyrelsen. En gang om året har Ungerådet mulighed for at præsentere et politisk forslag, som stilles med hjælp fra borgmester og ungerådspartner Morten Slotved:

”Jeg glæder mig over, at vi nu har fået et stærkt hold af unge på banen. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at hjælpe Ungerådet på vej og sikre, at deres stemmer bliver hørt. Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at alle kan komme til orde, og jeg skal være den første til at sige, at jeg synes vi har manglet de unges stemmer i debatten.”

Ungeråd kan nu være med til at sætte dagsordenen

Ungerådet er et af arbejdsområderne i UngiHørsholm (ungihorsholm.dk), som er et samlingssted for Hørsholm Kommunes tilbud til unge. Tilbuddene omfatter Ungdomsskolen, Ungdomsklubben, Ungehuset, SSP, Gadeteam, Ungepenge og nu også Ungerådet.

Formand for UngiHørsholm, Maj Allin Thorup, siger:

”Jeg er meget stolt over, at UngiHørsholm nu har fået etableret et Ungeråd. Det har været et stort politisk ønske at give de unge den platform og stemme, og det har længe været et fokuspunkt for bestyrelsen. Nu er vi i mål, og jeg glæder mig til samarbejdet med de unge. Det gælder både i UiH’s bestyrelse, hvor Ungerådet nu får to faste pladser, men også i Kommunalbestyrelsen, hvor Ungerådet bliver en vigtig dialogpartner for os politikere.

Det nye Ungeråd er allerede godt i gang med arbejdet. I februar mødtes Rådet med Projektgruppen for udviklingen af Rungsted Havn for at komme med forslag til den forestående havneombygning. Ungerådet har desuden fået en plads i Hørsholm Kommunes nye Alkoholråd og i bestyrelsen for ungdomsskolen.

Følg med i Ungerådets arbejde på ungihorsholm.dk/ungeraadet og på Instagram @ungeraadet_horsholm.

Billedet øverst viser formand for UngiHørsholm, Maj Allin Thorup samt Ungerådets tre talspersoner (fra venstre mod højre): Augusta Wittrup Boeck, Thessa Spotoft og Christoffer Borup Gernow. Ungerådet har bl.a. bidraget med deres holdninger og ideer til udviklingsprojektet på Rungsted Havn.

Formålet med Ungerådet:


At unge høres og inddrages i lokalpolitiske spørgsmål og beslutninger


At unge via Ungerådet kan komme i dialog med Hørsholms politikere


At unge medvirker til udviklingen af Hørsholm Kommune som en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig


At unge får indblik i og er aktive deltagere i demokratiske processer i kommunen


At unge får støtte til at iværksætte egne projekter til gavn for kommunens unge.

Fakta om Ungerådet

Ungerådet Hørsholm er en sammenslutning af unge på tværs af folkeskoler, privatskoler, gymnasie og foreningsliv.


Unge i alderen 13–20 år, der går i skole eller bor i Hørsholm kommune, kan stille op til Ungerådet.


Der er valg til Ungerådet én gang om året. Valget afholdes digitalt, og der vælges 2 repræsentanter fra hver folkeskole, 2 fra hver privatskole, 2 fra gymnasiet og 3 løsgængere, som kan være medlemmer fra andre unge fællesskaber, fx ungdomsskolen, ungehuset, foreningslivet, herunder sport- og idrætsforeninger, og interesserede fra uorganiserede grupper. Repræsentanter vælges for ét år ad gangen.