Generelt oplever en del borgere i målgrupperne, at der ikke er tider på vacciner.dk. Region Hovedstaden lægger løbende tider ud i det tempo de har vished for, at der er vacciner. De beder derfor om, at borgerne fortsat forsøger at booke tid selvom om det kan kræve tålmodighed.

Fælles for målgruppe 2, 3 og 5, kan Hørsholm Kommune fortælle, at 150 borgere vaccineres lokalt i Hørsholm onsdag den 24. februar. Det drejer sig primært om borgere i målgruppe 2, 3 og 5, der ikke har mulighed for ved egen hjælp at transportere sig til et vaccinationscenter. Hørsholm Kommune er lige nu i gang med at visitere borgere, der tilhører målgruppen for dette tilbud.

Hvis du er i gruppe 1: Beboere i plejebolig og -centre

Beboere på plejecentrene i Hørsholm er færdigvaccinerede. De beboere der fortsat måtte mangle en vaccination vil få tilbudt den snarest.

Hvis du er i gruppe 2 og endnu ikke har fået dit første stik: Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje

Mange borgere i gruppe 2 har endnu ikke fået første vaccination. Dette skyldes primært, at der fortsat er mangel på vacciner og det derfor har været vanskeligt at booke tider til vaccination. Der er imidlertid flere muligheder i den kommende uge 8 for at komme i gang med vaccinationen:

  • Region Hovedstaden gør opmærksom på, at der frigives en del tider til vaccination den 26. februar. Tiderne er til vaccinationscentret Øksnehallen i København. Hørsholm Kommune har ikke mulighed for at hjælpe med transport i den forbindelse, så du skal selv sørge for at booke tid og for transport hertil.

  • Onsdag den 24. februar der mulighed for at blive vaccineret lokalt i Hørsholm. Tilbuddet er for borgere, der ikke kan transportere sig selv til et vaccinationssted. Tilbuddet er kun muligt, hvis du har modtaget en invitation til vaccination samt blevet visiteret til transport af Hørsholm Kommune.

I uge 7 blev 27 borgere fra gruppe 2 vaccineret i Ballerup vaccinationscenter. Beredskabet stod for transporten, da borgerne ikke havde mulighed for at komme frem selv.

Hvis du er i gruppe 3: Borgere over 85 år

Alle borgere i målgruppe 3 har modtaget en invitation til at blive vaccineret. Ligesom for målgruppe 2 er der et par muligheder i uge 8 for at komme i gang med vaccinationen:

  • Region Hovedstaden gør opmærksom på, at der frigives en del tider til vaccination den 26. februar. Tiderne er til vaccinationscentret Øksnehallen i København. Hørsholm Kommune har ikke mulighed for at hjælpe med transport i den forbindelse, så du skal selv sørge for at booke tid og for transport hertil.

  • Onsdag den 24. februar der mulighed for at blive vaccineret lokalt i Hørsholm. Tilbuddet er for borgere, der ikke kan transportere sig selv til et vaccinationssted. Tilbuddet er kun muligt, hvis du har modtaget en invitation til vaccination samt blevet visiteret til transport af Hørsholm Kommune.

Hvis du er i gruppe 4: Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren

Medarbejdere i Hørsholm Kommune fra gruppe 4 har nu modtaget en invitation til vaccination. Region Hovedstaden gør opmærksom på, at der frigives en del tider den 26. februar til vaccination i Øksnehallen som også gruppe 4 kan benytte. Tiden bookes via vacciner.dk.

Hvis du er i gruppe 5: Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom

Det er primært hospitalet, der kan visitere til gruppe 5. Den praktiserende læge kan også henvise gruppe 5 til vaccination, men det kan dog kun ske i yderst begrænset omfang.

  • Region Hovedstaden gør opmærksom på, at der frigives en del tider til vaccination den 26. februar. Tiderne er til vaccinationscentret Øksnehallen i København. Hørsholm Kommune har ikke mulighed for at hjælpe med transport i den forbindelse, så du skal selv sørge for at booke tid og for transport hertil.

  • Onsdag den 24. februar der mulighed for at blive vaccineret lokalt i Hørsholm. Tilbuddet er for borgere, der ikke kan transportere sig selv til et vaccinationssted. Tilbuddet er kun muligt, hvis du har modtaget en invitation til vaccination samt blevet visiteret til transport af Hørsholm Kommune.

Du kan se den prioriterede rækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19 her:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationskalender

Du kan se vaccinationsforløbet her: Fra du modtager en vaccination til du er færdigvaccineret (PDF)

 

Om vaccinationsindsatsen

I Danmark er det Statens Serum Institut, der overvåger COVID-19-vaccinationsindsatsen. De COVID-19-vacciner, der er godkendt i Danmark, kræver to doser, før man er færdigvaccineret. Det er også Statens Serum Institut (SSI), der har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives.

Det er staten og regionerne, der har ansvaret for vaccinationer. Kommunerne hjælper primært borgere i målgruppe 1 og 2 og 3 som ikke selv kan komme til vaccinationsstederne.

Her kan du læse mere:

Hørsholm Kommunes hjemmeside: https://www.horsholm.dk/borger/sundhed-sygdom-og-sygesikring/vaccination-mod-covid-19

BorgerLab: https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/ideas/vaccinationsindsats-2021

Statens Serum Institut: https://covid19.ssi.dk/vaccination