Borgere og politikere har mange spørgsmål og ikke mindst bekymringer vedr. planerne om at etablere et moderne, fælles renseanlæg i Hørsholm. Som en del af den inddragende proces inviterer Novafos og Hørsholm Kommune nu til et ”åbent hus” arrangement d. 19. august, hvor fageksperter står til rådighed på seks temastande og svarer på borgernes spørgsmål.

Arrangementet starter kl. 17.30 med en kort introduktion til planerne om fælles renseanlæg og fra ca. kl. 18.00 kan man besøge temastandene, som vil være bemandet af fageksperter fra både Novafos, COWI og Hørsholm Kommune.

De seks temastande er: 

 1. Spørg os om fremtidens renseanlæg: Grøn omstilling, bæredygtighed og fremtidens rensekrav
 2. Spørg os om fremtidens renseanlæg: Arkitektur, landskab og området
 3. Spørg os om baggrund for fælles renseanlæg (herunder placering)
 4. Spørg os om Usserød Renseanlæg og separatkloakering
 5. Spørg os om trafik og natur – og andre emner i miljøvurderingen:
  • Trafik, støj og lugt
  • Søer, vandløb og Øresund
  • Natur, dyre- og planteliv
 6. Spørg os om referencegruppen

 

På BorgerLab kan du vælge hvilke temaer, du helst vil tale med fagfolkene om til ”Åbent hus” arrangementet.

Du kan læse mere om fremtidens renseanlæg på Novafos’ hjemmeside: Novafos.dk/rensoeresund