Spændingen om vinderprojektet blev udløst lige der hvor det hele kommer til at ske, nemlig midt i Kokkedal stationsområde. I løbet af nogle år kommer området til at ændre karakter, så det bliver endnu mere imødekommende med mere byliv og tryghed.

Alt er lykkes for vinderprojektet

Ambitionen for Hørsholm Kommunalbestyrelse har været stor arkitektur og attraktive byrum omkring Kokkedal station. Hvordan det så konkret skal vise sig, blev mere håndgribeligt i forbindelse med kåringen. De udstillede plancher viste arkitekt-illustrationer af væsentligt mere byliv end i dag fordi byområdet kommer til at indeholde et friplejehjem, dagligvarebutik, parkeringsanlæg, en stationsplads med plads til byliv og mindre butikker samt attraktive boliger og kollegieboliger. Derudover skal forandringen give bedre forhold for både bilister, pendlere, cyklister og fodgængere.
Området bliver kort sagt et mere samlet område fra den ene til den anden side af Kokkedal station med grønne elementer og biodiversitet mellem bygningerne.

Borgmester Morten Slotved sagde:
”I Hørsholm vil vi begejstre ved at være fælles om det gode liv, og alt er lykkes med det projekt vi nu arbejder videre med og sender i høring. Vi har modtaget nogle flotte gennemarbejdede bud, og særligt vinderprojektet svarer på Hørsholm Kommunes vision om at få oplevelsen af en levende by med boliger til flere generationer og størst mulig oplevelse af fællesskaber.”

Derudover fremhævede borgmesteren, at vinderprojektet har vist, at de kan gå endnu længere med kreativitet og høje målsætninger for at sikre bydelen en selvstændig karakter.
Vinderen, der er Sophienberg Gruppen, består af arkitekterne RUM Arkitekter, C.F. Møller og landskabsarkitekter BOGL, rådgivere Via Trafik, Ingholt og totalentreprenør Max Bögl og JFP A/S.

Alle forslag gennemgået

Der er kommet fire forslag i konkurrencen og inden spændingen blev udløst, gennemgik fagdommer Johnny Svendborg fra Svendborg Architects alle forslag og understregede den høje kvalitet ved samtlige bud. En særlig anerkendelse gik til Generous Development med KANT/Årstiderne Arkitekter som modtog en præmie på 150.000 kr. fra Hørsholm Kommune for et forslag, der udover vinderprojektet stod særligt frem og strålede lidt mere.

Se med og vær med

Vinderprojektet vil blive udstillet på Kokkedal Station og i Gågaden hen over sommeren og alle fire forslag kan ses i Ådalsparkens Butikscenter.

Derudover vil hjemmesiden kokkedalstationsområde.horsholm.dk blive opdateret med illustrationer fra forslagene.

Offentliggørelsen af vinderprojektet er en milepæl på en proces, hvor borgerne også inddrages i forbindelse med lokalplanshøringer hen over 2021 og 2022.

 

 

Landskabet binder bydelen sammen

Vinderprojektet for Kokkedal stationsområde, juli 2021

Stationspladsen - mellem station og byhuse

Fotocredits: RUM og Sophienberg Gruppen (arkitektillustrationer)

Rotunden forbinder området og generationer

Proces og dialog - overblik 2018 til endelig vedtagelse af lokalplan

Hørsholm Kommune indledte i 2018 processen om udvikling af Kokkedal stationsområde.

Kokkedal stationsområde skal være et sted med
bæredygtige boliger i trygge og venlige rammer med masser
af lys og luft og fokus på det gode liv. Det skal også være
let at parkere cyklen, bilen eller stå af bussen eller toget og
komme hurtigt videre.

 

Oversigt Proces Og Dialog Kokkedal Stationsområde