Udviklingen i testkorrigeret incidens i ugen op til den automatiske nedlukning og fremad ser således ud:
3/5: 122
4/5: 148
5/5: 180
6/5: 234
7/5: 270 (automatisk nedlukning sker ved 250)
8/5: 290
9/5: 285
10/5: 267
11/5: 249
12/5: 224
13/5: 187
14/5: 154
15/5: 134
16/5: 121
17/5: 128
18/5: Hørsholm Kommune genåbner - med enkelte undtagelser. Se nyhed om genåbning her

Nedlukningen ophæves, når kommunen syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede.

Det går den rigtige vej, og det er nu vi skal holde fast i Hørsholm, så vi kan få brudt smittekæden.
  • Fortsæt hyppig test (gerne PCR)
  • Se så få mennesker som muligt
  • Isoler dig hvis du er smittet.

Hvad er testkorrigeret incidens?

For at kunne beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19 på tværs af kommunerne, bør der tages højde for den aktuelle testaktivitet i den enkelte kommune. Derfor har en ekspertgruppe udviklet en model, hvor der kan korrigeres for testaktiviteten på den enkelte kommunes smitteniveau.

Testkorrigeret incidens er Statens Serum Instituts (SSI) nye måde også at opgøre incidenstallet for en hel kommune. Testkorrigeret incidens er ikke det samme som "antallet af smittede de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere", som det fremgår på SSI's Dashboard.

Testkorrigeret incidens er derimod en ny opgørelsesmetode, der består af to faktorer, der tilsammen giver testkorrigeret incidens.

Den ene faktor er antallet af smittede de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere, som vi kender det.

Den anden faktor er, at antallet af smittede de seneste 7 dage holdes relativt til antallet af test, der er foretaget.

Således tager testkorrigeret incidens højde for, at jo flere man tester, des flere positive finder man. 

Du kan se data for det testkorrigerede tal på Statens Serum Instituts hjemmeside